Wie is ons?

Die Afrikaanse Toekomstrust is geskep

as ’n organisasie wat ons Afrikaanse gemeenskappe,

taal en kultuur met hart bevorder.

Ons glo in mense en daarom is die grootste geskenk wat ons vir mense kan gee is trots, hoop, onafhanklikheid, selfbehoud, selfwaardigheid, vooruitgang en opleiding.

Ons skep vir minderbevoorregte persone die geleentheid om hulself vanuit hul omstandighede te ontwikkel deur middel van gefokusde projekte.

Ons projekte spreek die behoeftes aan wat aan armoede gekoppel is. Dit sluit onder andere in voedingsprogramme, korttermyn uitreik-aksies sowel as langtermyn oplossings soos opleiding.

Ons doelstellings is om ’n verskil te maak op die volgende gebiede:

Welsyn en Humanitêr

Gesondheidsorg

Grond en Behuising

Afrikaanse Taal en Kultuur

Opvoeding en Ontwikkeling;

Omgewingsbewaring en Dierewelsyn.

*Die Afrikaanse Toekomstrust (IT000613/2017  PBO930057406) is ‘n Organisasie met ‘n Weldaadsoogmerk (OWO) en funksioneer onafhanklik van enige organisasie.