|| MEDIAVERKLARING || ATT vat hande en skenk wiele aan diensorganisasies en kinderhuise

Die Afrikaanse Toekomstrust (ATT) www.afrikaansetoekomstrust.org, in samewerking met We Buy Cars, Atterbury Trust en Terugploeg, kon die afgelope twee maande vier voertuie aan welsyns- en diensorganisasies — wat spesifiek kinders se nood aanspreek — skenk. Die projek is ‘n inisiatief van ATT se Help die helpersfonds.

“Hierdie is net weereens ‘n voorbeeld hóé nie-winsgewende organisasies kan hande vat en saamwerk om ‘n daadwerklike verskil in mense se lewens te maak,” sê Dinah Bronkhorst, uitvoerdende hoof van ATT. Die ATT se projekte en programme is spesifiek daarop gefokus om die Afrikaanse gemeenskap te bemagtig.

Die Christelik Maatskaplike Raad (CMR) Lyttleton www.cmroos.co.za het ‘n Mahindra maxi-trokkie ontvang wat baie handig vir die werksaamhede van hul tweedehandse winkel, Lyttleton Bargain Shop, te pas kom. “Ons het reeds ‘n bedrag weggesit gehad om dit te koop, maar die ATT het die balans geskenk sodat ons dit kon aanskaf. Fondse wat deur die winkel gegenereer word, word gebruik om mishandelde of verwaarloosde kinders en hul gesinne by te staan,” sê Ronette Cloete, fondswerwer en bemarker van CMR Lyttleton.

Huis Gideon www.facebook.com/huisgideonpleeghuis in Lyttleton, Pretoria, het ‘n Toyota Quantum bussie  gekry. Dit word hoofsaaklik vir skoolvervoer en buitemuurse aktiwiteite ingespan. “Ons het baie lank met ‘n baie onbetroubare voertuig gesukkel, en was in ekstase toe hierdie groep organisasies vir ons ‘n splinternuwe bussie borg,” sê Tia Grunefelder, vrywillige sielkundige en direkteur van Huis Gideon.

Huis Gideon word soortgelyk aan Care Protect Invest South Africa (CPI SA) se suksesvolle pleeghuismodel bestuur; hul huisves ses kinders wat as ‘n geïntegreerde gesin groot word. “Brandstof en ander lopende uitgawes bly egter ‘n knelpunt. Om ekstra fondse te in bedryf ons ‘n tweedehandse boekwinkel uit die motorhuis. Die publiek is welkom om boeke, wat ons kan verkoop, hiervoor te skenk,” sê sy.

Die President Kruger Kinderhuis www.krugerkinderhuisafr.co.za in Pretoria het ‘n Hyundai i10 ontvang waarmee leerlinge bestuurslesse kan neem . Volgens Renier du Preez, ‘n vrywilliger wat graag uithelp met huiswerk, naskoolse versorging en fondswerwing, het vier van die nege matriekleerders reeds hul leerlinglisensies gekry. Die nuwe wiele bied aan hul die geleentheid om te oefen sodat hul ‘n bestuurderslisensie kan bekom. Die kinderhuis, wat deur die Gereformeerde Kerk gestig is, huisves sowat 60 kinders, waarvan die jongste vier jaar oud is.

“Wat skoolverlatershuise betref is daar egter ‘n geweldige groot leemte vir kinderhuiskinders. Die ATT probeer ons met studiefondse bystaan sodat hierdie kinders die geleentheid het om verder te studeer of opleiding te ontvang. Daar is dus ‘n behoefte aan ‘n naskoolse program wat hierdie jongmense kan bystaan om hul voete in die buitewêreld te vind,” sê hy.

In His Honour www.inhishonour.co.za in Hartebeespoort het ‘n groter voertuig benodig om hul 34 kinders mee te vervoer. Hul versoek is met ‘n Iveco-bus beantwoord. Volgens Dianne Cronje, ‘n direkteur van In His Honour, spreek die nie-winsgewende organisasie ‘n geweldige armoede-nood — ‘n tekort aan werk, kos en bekostigbare huisvesting — in hul omgewing aan.

“As gevolg van ekonomiese en sosiale druk is daar ‘n drastiese toename in kinderverwaarlosing, -mishandeling en
-molestering, maar die kinderhuise is reeds oorvol. ‘n Veilige sorgsentrum, waar In His Honour Outreach Foundation tans kinders tot en met die ouderdom van 18-jaar huisves en versorg, is in Hartebeespoort opgerig. In His Honour bied ook programme wat spesifiek persone met verslawings help aan en dryf ‘n voedingsprogram,” sê sy.

Indien u voel dat u by ATT se programme, projekte of hul skatkisfonds betrokke wil raak, kan u hul kantoor (by die Voortrekkermonument) direk skakel, 012 111 8352. Of stuur ‘n e-pos na help@attsa.org.

FOTO BYSKRIF: Die Afrikaanse Toekomstrust (ATT), in samewerking met Atterbury Trust, We Buy Cars en Terugploeg, het hierdie bussie op 18 Julie 2021 aan ‘n pleeghuis wat onder hul vlerk is oorhandig. Huis Gideon was een van vier welsyns- en diensorganisasies wat die afgelope twee maande deur hierdie inisiatief met wiele gehelp is. Hierdie bussie is soveel meer as net ‘n voertuig; die geleenthede wat dit nou die kinders bied, bring groot vreugde. Die projek is ‘n inisiatief van die Help die helpersfonds.

 

UITGEREIK: 4 September 2021

VIR MEDIA NAVRAE KONTAK:
Dinah Bronkhorst
Uitvoerende hoof: Afrikaanse Toekomstrust
Tel: 072 126 1158

Meer artikels