|| MEDIAVERKLARING || Afrikaanse Toekomstrust bemagtig maatskaplike werkers met gratis VPO-kursusse

Dit is geen geheim dat Suid-Afrika, voor die koms van die Covid-19 pandemie, in ‘n maatskaplike krisis
gedompel is nie. Armoede, werkloosheid en gesinstruktuur is van die aspekte wat bydra hiertoe, maar dit
kring eindeloos uit. As deel van die Afrikaanse Toekomstrust se Help die Helpers-inisiatief fokus hul daarop
om die maatskaplike werker te ondersteun en hul met vaardighede toe te rus om die moeilike uitdagings
waarmee hul daagliks gekonfronteer word te kan hanteer.

“Ons motto ‘hulp met hart’ weerklink presies die belangrike rol wat ‘n maatskaplike werker in die
samelewing speel. Die wanpersepsie is dat ‘n maatskaplike werker die welsyn is wat kinders verwyder. As
hoopdraers is hul hoofdoel egter traumaberading; hulle is die mense wat individue, gesinne en
gemeenskappe help om die stukke weer op te tel na ‘n spesifieke gebeurtenis. Hul vervul dus ‘n
onmiskenbare rol by skole, kerke, ouetehuise en hospitale om mense by te staan,” sê Dinah Bronkhorst,
uitvoerende hoof van die Afrikaanse Toekomstrust.

Die nie-winsgewende organisasie borg daarom weer op 14 en 15 Oktober ‘n twee-dag voortgesette
professionele opleiding (VPO) aanlynkursus (https://s-leer.co.za/vpo-opleiding/) in samewerking met die
Solidariteit Maatskaplikewerkersgilde vir maatskaplike werkers aan. Die gesoute Dr. Louise Aucamp — ‘n
geakkrediteerde maatskaplike werker met meer as 22 jaar se ondervinding om met getraumatiseerde
kinders en families te werk — tree weer as aanbieder op. Die twee sessies, van vier ure vir 3 VPO-punte
elk, gaan onderskeidelik die temas neurobiologie van emosionele regulering en etiek in die werksplek
aanspreek.

“Elke mens se lewe word gekenmerk deur konstante verandering. Sommige mense kan hierdie
veranderinge beter as ander hanteer. In sommige gevalle maak ‘n gebrek aan volwassenheid en beperkte
vaardighede dit moeilik vir mense om hul emosies effektief te reguleer. Hierdie opleidingsessie sal
maatskaplike werkers se praktiese kennis verfris oor hoe om die konneksie tussen die liggaam en brein vir
selfregulering, ko-regulering en eksterne regulering in te span,” verduidelik Marisa Engelbrecht, sektorhoof
van die Solidariteit Maatskaplikewerkersgilde.

Hoewel die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensberoepe (SARMD) ondermeer VPO wat suiwer op
etiek fokus vereis, is die tema selde iets om oor opgewonde te raak. “Ons praktiese werkswinkel op 15
Oktober mag dalk jou opinie verander. Daar sal gekyk word na etiese oorwegings wanneer jy ‘n nuwe saak
aanvat, die verwantskap tussen etiek, integriteit en professionaliteit, die persoonlike waardesisteem,
stereotipering en die impak daarvan op etiek in die praktyk, die maatskaplike werker se mandaat,
vrywaringskwessies wanneer dit kom by kinders en die etiese besluitnemingsmodel,” sê sy.

Volgens Engebrecht het hul onlangs baie navorsing oor die beroep gedoen en bevind dat maatskaplike
werkers nie genoeg verdien om hul opleiding te kan byhou nie. Maatskaplike werkers word statutêr verplig
om minimum 20 VPO-punte per jaar te doen. Die gilde het daarom die verantwoordelikheid geneem om
hierdie opleiding gratis as deel van hul lidmaatskap aan te bied. Hul is egter steeds afhanklik van fondse om
kwaliteit inhoud, wat ‘n daadwerklike verskil in gemeenskappe het, te verseker. Afgesien van finansiële
oorlewing is uitbranding en mentorskap binne die sektor maatskaplike werkers se ander twee groot
uitdagings.

“Deur VPO’s word maatskaplike werkers bemagtig om die beste weergawe van hulself in hul werk te wees.
Dit is ‘n geleentheid om weer dit wat hul van hulself verloor — wanneer hul die stukke van ander se lewens
saam met hul probeer optel en deurwerk — terug te ploeg. Ons is dus so dankbaar vir die vennootskap
met die Afrikaanse Toekomstrust om hierdie belegging in Suid-Afrikaanse maatskaplike werkers moontlik
te maak.”

Indien u sou belangstel om die regstreekse opleidingsessie by te woon is u welkom om die S-Leer platform
(https://s-leer.co.za/vpo-opleiding/) te besoek of die Afrikaanse Toekomstrust direk te kontak by
0121118352.

UITGEREIK: 8 Oktober 2021

VIR MEDIA NAVRAE KONTAK:
Dinah Bronkhorst
Uitvoerende hoof: Afrikaanse Toekomstrust
Tel: 072 126 1158
Marisa Engelbrecht
Sektorhoof: Solidariteit Beroepsgildes
Tel: 082 675 9256

Meer artikels