Let’s Work It Out is ’n projek wat deur die Afrikaanse Toekomstrust SA (ATTSA) en Louis Botha Kinderhuis geloods word waar hoërskoolleerders van Louis Botha Kinderhuis waardevolle leiding oor vakkeuses en verskillende studie- en beroepsrigtings sal ontvang.

Inligtingsessies word as deel van die projek gehou om leerders van graad 10 tot 12 in te lig rondom moontlike kursusse, lenings, vervoer en verblyf. Leerders sal ook touwys gemaak word oor onder andere hoe om ʼn CV op te stel en korrekte etiek tydens ʼn onderhoud.

ʼn Loopbaanuitstalling in die vorm van ʼn ekspo maak ook in September deel uit van hierdie projek waar rolspelers verskillende beroepsvelde aan die kinders bekend sal stel.

Raak deel van hierdie projek om ʼn verskil in ʼn kind se toekoms te maak.

SMS HELP na 40112 of stuur ʼn e-pos na help@attsa.org as jy ʼn bydrae wil maak.