Len Muller Gemeenskapshuis

Ons omskep ‘n gemeenskapshuis in Wolmer, waarbinne die omliggende skole se “broodjie kinders” ‘n veilige en beskermde omgewing gebied word. Hulle ontvang by die skool ‘n toegangskaartjie wat hulle toegang tot die huis verleen.

Hulle kan huiswerk, take en studiehulp ontvang aangesien ons ‘n opgeleide onderwyser en maatskaplike werker aangestel het wat voltyds aan hierdie kinders se behoeftes aandag skenk. So identifiseer ons ander probleme wat deur middel van ondersteuningsprogramme vroegtydig uitgelig en aangespreek kan word.

Ons help ook hierdie kinders om op gelyke vlak hul skoolloopbaan aan te pak, want ons weet hoe belangrik dit deesdae is om take en opdragte deeglik en met die nodige infra-struktuur af te handel en in te dien. Hoërskoolkinders word begelei met vakkeuse en loopbaanondersteuning en ontvang natuurlik ook die geleentheid om te gaan studeer.

Meer artikels