20220930_WebCoversGroeiGoggas_ATTSA (1)

Groei-Goggas is ʼn skool vir voorskoolse kinders in Danville.

Kinders vanaf vier jaar oud word hier opgevoed, maar ook aan ʼn waardestelsel blootgestel wat hulle nie noodwendig by die huis leer nie. Die eerste graad R-klas sien in 2023 die lig waar die leerplan ʼn mengsel van die KABV-model tesame met Montessori-beginsels insluit.

Groei-Goggas het ontstaan weens werkloosheid en armoede. Met Afrikaanse skole wat al hoe skaarser in Pretoria-Wes word, het baie ouers nie die fondse om hulle kinders na naburige skole te neem nie. Beperkte intellektuele vermoëns van sommige ouers laat dit ook nie altyd toe om kinders verstandelik te stimuleer nie en gevolglik word hierdie kinders se agterstand al hoe groter.

Behalwe vir opleiding kry die kinders ook gesonde kos by die skool en word daar oor vakansietye kospakkies huis toe gestuur omdat die behoefte by huise groot is. ʼn Kind kan ook teen R500 per maand geborg word.

As jy saam met ATTSA wil help om die ketting te breek waar kinders in die sirkel van armoede verval, kontak vir Melandri Sneygans (opvoedkundige by Groei-Goggas) of Frances Delport (hoof by Groei-Goggas) by 072 380 7923, of stuur ʼn e-pos na help@attsa.org.

Vir meer inligting, lees hier ʼn artikel oor Groei-Goggas.

20220207_Website-redo-Groei-goggas_ATTSA_v1_06