Familiestruktuur bly die kruks van ‘n gesonde samelewing

Photo by <a href="https://unsplash.com/@jtylernix?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Tyler Nix</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/family?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Familiestruktuur is ‘n konsep wat as vanselfsprekend aanvaar word. Wanneer jy egter by ‘n grondslagfase-klas instap en die sketse en foto’s van “my gesin” teen die muur sien, tref die realiteit jou: Suid-Afrikaanse kinders word in huise groot waar die samestelling van gesinne uiteenlopend is.

Die verhaal van ‘n pa wat afwesig is omdat hy in ‘n ander dorp of provinsie moet werk om sy familie finansieel te versorg, kry ‘n naam. Huise waar daar slegs een ouer teenwoordig is, kry ‘n adres. Sibbe wat na mekaar moet omsien omdat die lewe net eenvoudig onbekostigbaar geraak het en beide ouers moet werk (of selfs afgesterf het), moet vinnig leer hoe om volwasse te raak. En dat grootouers moet bont staan om van ‘n huis ‘n tuiste te probeer maak, raak ‘n norm.

“Hoewel familiestruktuur ‘n geweldige invloed het op die wyse waarop mense hul lewe aanpak en verhoudings vorm, is dit ‘n tema wat nie baie oordink word nie. Tog staan dit kop bo skouers uit as die bousteen van ‘n gesonde gemeenskap. Selfs in ‘n land soos Suid-Afrika — met sy menigte verskillende kulture, gewoontes, gelowe en bevolkingsgroepe — is die familie deurgaans ‘n individu se eerste kennismaking met menseverhoudings. Dit skep die voorbeeld wat hy of sy wil nastreef, of nié,” sê Dinah Bronkhorst, die uitvoerende hoof van die Afrikaanse Toekomstuiste Trust (ATT).

Sedert 2017 versit ATT en hul ondersteuners berge om die nood vir ‘n veilige tuiste en familiestruktuur in behoeftige kinders se lewens aan te spreek. Die organisasie besit en bestuur verskeie pleeg- en versorgingshuise in Suid-Afrika.

“Dit gaan oor soveel meer as net ‘n dak. Hier vind kinders weer hul lag, liefde, behoud en lewenswaarde. ATT speel ‘n geweldige belangrike rol om die gapings in familiestrukture deur middel van hul gefokusde projekte en hulpbronne te vul,” sê Bronkhorst.

Volgens spelterapeute het die ineenstorting van die familiestruktuur, of die wanfunksionering daarvan, ‘n geweldige invloed op kinders se gesonde groei en ontwikkeling. Dit het ‘n impak op ‘n kind se gedrag, emosionele funksionering en affekteer die kind in totaliteit.

“Familiestruktuur is dus verantwoordelik vir die vorming van kinders se lewens op ‘n fisiese, emosionele en intellektuele vlak. Hul grootwordjare beïnvloed direk hul waardes, vaardighede, sosialisering en veiligheid. Ouers moet dus hierdie rol as eerstelinie-opvoeders met groot erns opneem en die belangrike lewensvaardighede aan hul kinders oordra. Waar daar tekort geskiet word, kan ATT help,” sê Bronkhorst.

Vir ATT verwys die term ‘familie’ nie noodwendig na bloed nie.  Waar die normale opset van families ontbreek kan nuwe omstandighede geskep word waarbinne kinders kan ontwikkel, floreer en hul drome nastreef.

“Ons pleegsorgmodel is ‘n puik voorbeeld van hoe ‘n gebroke legkaart tog die mooiste prentjie kan vorm. Gebroke kinders ontvang liefde, ondersteuning, terapie en berading en ontwikkel tot gesonde individue wat met selfvertroue hul lewe so normaal as moontlik kan gaan uitleef,” sê sy.

*Afrikaanse Toekomstrust bied pleeg- en versorgingshuise aan kinders wat uit haglike omstandighede kom. Hier word hul omvou met liefde, ondersteuning, die nodige dissipline asook die geleentheid vir opvoeding en geleerdheid gegun om uiteindelik ‘n gelukkige, normale lewe te kan hê, ‘n beroep te kan volg en hul drome te kan nastreef. ATT is ‘n nie-winsgewende organisasie wat afhanklik is van donasies. Jy kan R10 tot die Afrikaanse Toekomstrust bydra deur die woord “TUIS” na 38508 te SMS. Besoek gerus afrikaansetoekomstrust.org vir meer inligting

 

Bronne:

WOLHUTER: http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/1691/dissertation.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ATT webwerf

Children’s Bureau of SA

https://www.all4kids.org/news/blog/the-role-of-family-in-child-development/

Onderhoud met Charle Schurink, CMR, Lyttelton, Pretoria

 

Meer artikels