Evangelisasie vernaamste doel met Koningskinderskamp

Die Afrikaanse Toekomstrust SA (ATTSA) het onlangs – deur die voorsiening van fondse vir die kampterrein – verseker nóg ’n spesiale Koningskinderskamp word aangebied.

Die Gereformeerde Kerk bied al meer as 70 jaar lank die Koningskinderskampe aan met die vernaamste doelwit evangelisasie. Verlede maand het die Gereformeerde Kerk in Centurion verskeie kinders in pleegsorg en in kinderhuise na Udolphorivier-plaas in die Vrystaat geneem vir ’n kamp.

“Die Koningskinderskampe is al vir jare deel van die werk van die Gereformeerde Kerk. Met die kampe word daar uitgereik na behoeftige kinders deur evangelisasie,” het Ds. Lourens Venter van die gemeente in Centurion vertel.

“Dit is nie net vir kinders wat reeds deel is van die Gereformeerde Kerk nie en ofskoon dit vir ons belangrik is om kinders aan die kerk bloot te stel, gaan dit nie net oor bywoning van ons dienste nie. Die doel is en sal altyd evangelisasie wees.”

Volgens Ds. Venter is dit belangrik om goeie verhouding met omliggende skole te hê, want hulle speel groot rol in die identifisering van die kinders wat die behoefte aan die kamp het.

“Die behoefte is oral en groot. Daar is soveel kinders wat kerkloos is, nie die Here ken nie of net vervreem geraak het weens omstandighede.”

Kinders wat die kampe bywoon kry ’n Bybelsak met ’n nuwe Bybel daarin. Daar word ook klere en toiletware geskenk vir die sowat 50 kinders wat die kamp bywoon.

“Die gemeente lewer groot bydraes en vir die spesifieke kamp het ATTSA die kampterrein – wat ’n baie groot uitgawe is – geborg. Dit was ’n belangrike borg. Tog kos die kamp steeds geld ondanks alles wat ons ontvang. Dit is dus belangrik om deurentyd fondse op te bou.”

Volgens Ds. Venter is die bou van ’n vertrouensverhouding met kinders belangrik. “Na die kampe sal ons waar nodig terugvoer aan skole gee as ons van spesifieke uitdagings/probleme gehoor het. Kinders moet deurentyd geliefd voel en dit is die boodskap wat ons oordra deur evangelisasie.”

Meer artikels