ATT borg opleidingsessie hoe kinders die verlies aan ‘n geliefde kan verwerk

Die trauma wat kinders beleef en moet deurwerk wanneer ‘n geliefde afsterf, is kompleks. Juis daarom het die Afrikaanse Toekomstrust (ATT) geld bewillig sodat nagenoeg 360 maatskaplike werkers eerskomende Vrydag en Saterdag ‘n gratis opleidingsessie aanlyn hieroor kan bywoon.

“Suid-Afrika is en gaan steeds as gevolg van Covid-19 se nadraai en sterftes deur ‘n ongelooflike moeilike tyd. Kinders, hul welstand en hul toekoms is absoluut die spil waar rondom ATT draai. Daarom is ons opgewonde en dankbaar om hierdie groot projek — hopelik die eerste van baie wat lewens kan verander — te kan aanpak,” sê Dinah Bronkhorst, uitvoerende hoof van ATT.

Die projek word deur ATT se Help die helpersfonds gefinansier. Volgens die aanbieder, dr. Louise Aucamp, sal die tweedagkursus maatskaplike werkers met vaardighede en praktiese riglyne toerus hoe om kinders by te staan wat die verlies van ‘n geliefde moet verwerk.

“Die verwerking van rou smart en berading kring egter wyer uit en is ook die rol wat onder andere predikante en onderwysers moet vertolk. Daarom sal enige persoon wat in hul professionele hoedanigheid hiermee gekonfronteer word by hierdie opleidingsessie kan aanklank vind,” verduidelik sy.

Aucamp is ‘n geakkrediteerde maatskaplike werker met meer as 22 jaar se ondervinding om met getraumatiseerde kinders en families te werk.

“As maatskaplike werkers is ons bevoorreg om mense wat deur moeilike tye gaan te ondersteun. Ons rus kliënte toe met vaardighede en praktiese riglyne hoe om gebeurtenisse te verwerk. Tydens die twee dae gaan ons spesifiek ouderdomstoepaslike behoeftes van kinders in rou smart en hoe jy hul kan bystaan en help behandel. Afgesien van terapteutiese tegnieke wat ingespan kan word gaan ons ook bespreek hoe om die dood op ‘n praktiese, kindervriendelike wyse oor te dra,” sê sy.

Daar sal ook klem gelê word op internaliserings: die kognitiewe strukture, of altans breinpadjies, wat deur ‘n individu se kinderjare gevorm word en ‘n persoon se realiteit beïnvloed.

“Dit is belangrik om die impak wat dít op ‘n kliënt se ervarings en gedrag het te begryp. Tydens die opleidingsessie gaan ons dus spesifiek praktiese riglyne oor internaliserings aanspreek,” sê sy.

Die twee opleidingsessies, van rofweg vier ure elk, sal regstreeks deur die S-Leer platform op 30 en 31 Julie 2021 aangebied word. Die interaktiewe portaal skep ‘n kanaal waar deelnemers die nodige ondersteuning, hulp en bystand kan kry wat hul binne hul veld benodig word.

Vir meer inligting skakel ATT se kantoor by 012 111 8352.

Meer artikels